Play Audio :

Terra de Oestrimnios de Andrés Álvarez Hernández - Banda da Escola de Música de Candeán


Upload : 16 Feb 2010
Channel  : Federación Galega de Bandas de Música Populares
Duration : 9.24
1.322   0   0


A Banda da Escola de Música de Candeán interpreta a obra obrigada Terra de Oestrimnios de Andrés Álvarez Hernández, durante a súa actuación no III Certame Galego de Bandas de Música Populares celebrado en Santiago de Compostela en novembro de 2009. Esta banda participou na Sección Terceira e acadou o primeiro posto.

Candeán's Music School Band plays the mandatory score Terra de Oestrimnios from composer Andrés Álvarez Hernández during their performance on the III Galician Music Bands Contest. November 2009. This band played on the Third Seccion (bands till 45 musicians) and won the first place

Máis videos do certame en / more videos of the contest on:
www.youtube.com/FGdeBMP

Máis información / information about the Galician Music Bands Federation:
www.fgbmp.org

Comments

Download Links